Insurance & Reinsurance


With a broad number of attorneys dedicated to insurance and reinsurance law matters, Durukan offers the insurance industry an unsurpassed breadth and depth of experience in navigating the many challenges that inevitably arise. We understand those challenges as our lawyers practiced them for years. We understand the complexities and interrelationships inherent to an industry that assumes in one way or another, most of the financial risks of an increasingly global society.

Our Insurance & Reassurance Team consists of attorneys, claims handlers and settlement professionals. Our experience spans all of the major industry segments including non-life, life, health, property-casualty and all of the lines of commercial insurance, reinsurance, captives, runoffs and SPVs. This collective experience has taught us the value of understanding business of insurance as well as law and its regulations. Our fields of play include courts and arbitrations, agencies and legislatures, bankruptcies, and internal and external investigations. Our practice pays as much attention to preventing problems as to resolving them when they arise.

We offer a talented team of lawyers specifically dedicated to the representation of the insurance industry in all its facets and variations. We believe that our team along with its colleagues can draw from its closely affiliated practice areas within the firm.

Servis aracını beklediği sırada ayva keserken yaralanan işçinin uğradığı kazanın iş kazası olduğuna dair Yargıtay Kararı Hk

1. GİRİŞ Yargıtay, işçilerin işyeri sınırları içerisinde uğramış olduğu kazalarda, kazanın salt olarak yapılan işle ilgili olması şartının aranmayacağına hükmetmiştir 2. KARARA İLİŞKİN Davacı vekili dava dilekçesinde özetle müvekkilinin yaşamış...

Read More
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptaline ilişkin AYM kararı

1. GİRİŞ Anayasa Mahkemesi tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. Maddesinin işleten değişikliğinin sigorta sözleşmesine ilişkin olan üçüncü ve dördüncü fıkralarının, Anayasa’nın 13. ve 48. Maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle...

Read More
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik, bir dizi imla düzeltmesinin yanı sıra, tüzel kişi brokerleri ilgilendiren önemli değişiklikler getirmiştir. Majör nitelikteki değişikliklerin bir kısmı şöyledir:  i. Sigorta ve Reasürans Brokerleri...

Read More
Insurance Litigation

Law and Practice 1. Rules Governing Insurer Disputes 1.1 Statutory and Procedural Regime Türkiye adopts a continental law system and legislates many of its primary laws in lieu of Swiss...

Read More
İşveren Mali Mesuliyet Sigortalarında taşeron klozunun yorumuna yönelik Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 25.01.2023 tarihli kararı

İş Kanunu’na göre asıl işveren, alt işverenin işçilerinin uğradığı zararlardan dolayı işçiye karşı alt işverenle birlikte sorumludur. Müteselsil sorumluluk olmasının en büyük sonucu olarak alt işverenin (taşeronun) işçileri, uğradığı iş...

Read More
İnşaat All Risk Sigortası Genel Şartları ile İlgili Yargıtay Kararı Hk.

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası kaynaklı davalarda uygulamaya konu olan, İnşaat All Risk Sigortası Genel Şartları'nın A.4-h maddesince mevzuattaki uygulama farklılıklarının giderilmesi amacıyla Yargıtay’ın emsal kararları mevcuttur. Buna ilişkin olarak;...

Read More
Most Efficient Ways To Handle Insurance Claims: Litigation & Arbitration Vs. Mediation

No doubt that efficient claim handling plays vital role for insurance carriers to maintain customer satisfaction and add continuous growth to their portfolios. In this respect, there is a number...

Read More
09/10/2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanan; 17/07/2020 Tarih, 2019/40 E., 20/40 K. Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı Hk. (“Anayasa Mahkemesi Kararı”/”Karar”)

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kaynaklı davalarda uygulama konusu olan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki (“Kanun”) bazı maddelerin Anayasa’ya aykırılığı sebebiyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonuçlanmıştır. Başvuruda 2918 sayılı Karayolları Trafik...

Read More