News & Insights

Covid-19 Sebebi Ile VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hk.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebi ile birçok işyeri fiziksel olarak çalışmayı bırakmış veya evden çalışma sistemine geçmiştir. Hal böyle iken veri sorumluları için de kişisel veri işleme envanteri hazırlama, şirketinin veri haritasını çıkartma ve Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt gibi süreçlerin yerine getirilmesi de zorlaşmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde 23 Haziran 2020 tarihlinde yayınlanan duyuru ve 23.06.2020 tarihli, 2020/482 sayılı kurul kararı ile bu hususlar göz önünde bulundurularak VERBİS kayıt süreleri uzatılmış olup karara göre kayıt için belirlenen son süreler, aşağıdaki gibidir:

  1. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen son tarih 30.09.2020.
  2. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen son tarih 31.03.2020.
  3. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen son tarih 31.03.2021.

Bültenimiz ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olması durumunda her daim bizlere ulaşabilirsiniz.


Av. Mahmut BarlasAv. Çağdaş Altınova
Published :
Categories: Data Protection