Practice Areas

Corporate Support, Mergers & Acquisitions

 

Employment

 

Industries

Tourism

 

Transportation

 

Education

  • LL. B.

    Yeditepe University

Publications

March 12, 2024

12 Mart 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6698 sayılı KVKK’nda yapılan değişiklikler