İtiraz Hakem Heyeti Kararlarına Karşı Başvurulacak Kanun Yolu Hk.

Mahmut Barlas / Insurance & Reinsurance

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun (“Kanun”) 30. maddesi ile kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu (“Tahkim”) nezdinde faaliyet gösteren İtiraz Hakem Heyeti kararlarına karşı başvurulacak kanun yolu, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 19/06/2020 tarih ve 2019/4 Esas 2020/1 Karar sayılı kararı (“Karar”) ile netlik kazanmıştır.

Kanun’un 30. maddesinde yapılan ve 18 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile sigorta hakemlerince 5.000 Türk Lirası ve üzeri uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde Komisyon nezdinde itiraz hakkı tanınmış olup İtiraz Hakem Heyet’ine başvurulabilmektedir. İtiraz Hakem Heyeti’nin kararlarına karşı ise, 40.000 TL’nin üzerinde olması koşuluyla temyiz yolu düzenlenmiştir.

Kanun metninde kanun yolunun temyiz olarak belirtilmesine karşılık; İstinaf kanun yolunun mevzuatımıza girmesi ile Tahkim’deki temyiz düzenlemesinin artık İstinaf olarak alınması gerektiğine dair Yargıtay 17. Hukuk Dairesi içtihat oluşturmuştu. Buna karşılık, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi söz konusu kararlara karşı doğrudan temyiz kanun yoluna başvurulması gerektiğini yönünde kararları bulunmaktaydı.

Uygulamada sorun yaratan bu görüş aykırılığını gidermek amacıyla Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun aldığı Karar neticesinde İtiraz Hakem Heyet’i kararlarına karşı başvurulacak kanun yolu doğrudan temyiz olarak kabul edilmiştir.

Bu karar ile Bölge Adliye Mahkemeleri dosyalarda bu yönde karar vererek; dosyanın temyize gönderilmesi için ilk derece mahkemelerine iade etmeye başlamışlardır. İade edilen dosyalarda ilk derece mahkemeleri önceden yatırılan istinaf harcı ile temyiz harcı arasındaki (119,20-TL’lik) fark için istinaf/temyiz isteminde bulunan taraflara harç tamamlama muhtıraları göndermeye başlamışlardır.

Bu sayede, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun kararı ile Yargıtay kararları arasındaki içtihat ve uygulama farklılığı ortadan kaldırılmıştır.

Bültenimiz ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olması durumunda her daim bizlere ulaşabilirsiniz.

DURUKAN HUKUK BÜROSU

Av. Mahmut Barlas

Av. Kerem Karabucak

Stj. Av. Çağdaş Altınova