News & Insights

Tek Taraflı Sürücü Vefat Kazalarında Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresinin Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararında 8 Yıl Olarak Değerlendirilmesine Ilişkindir.

01.06.2015 tarihinden önce tanzim edilen Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk poliçeleri için; sürücünün kendi kusuruyla vefat ettiği hallerde, sürücünün geride kalan desteklerinin tazminat talep etme hakkı bulunduğu Yargıtay’ın birçok kararı ile içtihat olunmuştur.

Ancak, bu talebe ilişkin zamanaşımı süresi hususunda halen bir içtihat birliği bulunmamaktadır.

Bu hususa ilişkin olarak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 04.04.2018 tarih, 2017/1104 E., 2018/670 K. sayılı kararında; tek taraflı sürücü vefat kazaları için dayanak suçun 5237 sayılı TCK.’nun 85/II. Maddesine göre “taksirle öldürme suçu” olarak değerlendirilerek “15 yıllık” uzamış ceza zamanaşımı süresinin olduğu belirtilmişti.

Ancak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, daha güncel 09.04.2019 tarihli, 2017/17-1103 E., 2019/423 K.  sayılı kararında; tek taraflı sürücü vefat kazalarını TCK. 179/II. Maddesine göre “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçu olarak değerlendirerek uzamış ceza zamanaşımı için “8 yıl” olacak şekilde karar vermiştir.

Henüz bu konuda içtihat birliği sağlanmaması sebebiyle, daha güncel tarihli karar doğrultusunda tek taraflı sürücü vefat kazalarında uzamış ceza zamanaşımı süresinin 8 yıl olarak uygulamada yer bulacağı kanaatindeyiz.

Bültenimiz ile alakalı olarak aklınıza takılan herhangi bir husus olması halinde ve daha detaylı bilgilendirme için her daim bizlere ulaşabilirsiniz.


Av. Kerem Karabucak
Published :
Categories: Insurance & Reinsurance