News & Insights

VERBIS Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde 27 Aralık 2019 tarihlinde yayınlanan 2019/387 sayılı kurul kararı ile VERBİS’e kayıt süresi uzatıldı. Bu karara göre kayıt belirlenen son süreler, aşağıdaki gibidir:

  1. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına VERBIS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son tarih 30.06.2020,
  2. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına VERBIS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son tarih 30.06.2020,
  3. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son tarih 30.09.2020,
  4. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına VERBIS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son tarih 31.12.2020,

Bültenimiz ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olması durumunda her daim bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,


Av. Mahmut BarlasAv. Çağdaş Altınova
Published :
Categories: Data Protection