About Us

Durukan is a law firm founded in 1968 and has been providing legal services to its clients on matters of Turkish law ever since.

As being one of the oldest law firms in Turkey, Durukan proudly holds its existence due to the quality of services providing to its clients. From the foundation of the Firm, the strategy has been to take the time to fully understand the needs of our clients and to meet those needs in the most efficient way possible. We believe in partnerships and long-term relationships, and we invest in client development.

Our aim is to be our clients’ trusted advisors and adding value to their businesses, just as they add value to ours. The only way to realize this goal is by having a deep understanding of the business of each and every client we have. We know every business’ needs are unique and therefore a unique understanding is what we offer.

We are known in the industry for our quality of service and integrity in carrying out our work. To preserve this standard, which we do for over 50 years, we place high importance on accepting no compromise when it comes to quality of service, integrity, responsiveness, unrivalled expertise and first-rate, result-oriented advice.

singnture

Global Approach

singnture

Local Network

singnture

News

Tek taraflı sürücü vefat kazalarında uzamış ceza zamanaşımı süresinin güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararında 8 yıl olarak değerlendirilmesine ilişkindir.

Kerem Karabucak - Altuğ Ünüvar / Insurance & Reinsurance

01.06.2015 tarihinden önce tanzim edilen Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk poliçeleri için; sürücünün kendi kusuruyla vefat ettiği hallerde, sürücünün geride kalan desteklerinin tazminat talep etme hakkı bulunduğu Yargıtay’ın birçok kararı ile içtihat olunmuştur.

Read More

Arabuluculuk Nedir?

Nedim Durukan - Mahmut Barlas / News

Son yıllarda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünyada hızla gelişme göstermekte olup, bu yöntemi kullanan ülkeler içerisinde de özellikle “Arabuluculuk” (Mediation) yönteminin öne çıktığı, yaygın ve başarılı olarak uygulandığı görülmektedir Arabuluculuk, Dünya genelinde en çok tercih edilen alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biridir.

Read More

Arabuluculuk Anlaşmasının Kesin Etkisi

Nedim Durukan - Mahmut Barlas / News

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (“Arabuluculuk Kanunu”) üzerinde değişiklikler yapan kanun tasarısı, 13 Ekim 2017 günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen değişiklikler ile arabuluculuk uygulamasında gerekli ve önemli olduğunu düşündüğümüz bir takım farklılıklar hayatımıza dahil olacak.

Read More

Mandatory mediation in commercial lawsuits.

Mahmut Barlas - / News

As per Law on Labor Courts , filing lawsuits for certain labor law disputes   is subject to making a submission to a licensed mediator and not having to settle. This is a cause of action under Turkish law and any lawsuits filed without complying with this legal requirement shall be dismissed.

Read More

20.03.2020 tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişiklik Hakkında

Olgu Şeker - / Insurance & Reinsurance

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nda (“Genel Şartlar”) birçok önemli değişikliğin bulunduğu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20/03/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 01/04/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Read More

Sigorta alacağının temliki hakkında reformist bir yargı kararı

Mahmut Barlas - Olgu Şeker / Insurance & Reinsurance

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde görülen 2017/144 E. sayılı davada, sigorta alacağı, üçüncü bir kişiye temlik edilmiştir. Temlik alan üçüncü kişi, sigorta şirketine alacak davası açmıştır.

Read More

İtiraz Hakem Heyeti Kararlarına Karşı Başvurulacak Kanun Yolu Hk.

Mahmut Barlas - Kerem Karabucak / Insurance & Reinsurance

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun (“Kanun”) 30. maddesi ile kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu (“Tahkim”) nezdinde faaliyet gösteren İtiraz Hakem Heyeti kararlarına karşı başvurulacak kanun yolu, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 19/06/2020 tarih ve 2019/4 Esas 2020/1 Karar sayılı kararı (“Karar”) ile netlik kazanmıştır.

Read More

Stamp Duty Exemption in M&A’s

Mahmut Barlas - Kerem Karabucak / Mergers and Acquisitions

On 9 August 2016, an ominous bill  (the “Improvement of Investment Law”) has been published in the Official Gazette as to amend numerous laws for improvement of investments in Turkey. This was one of the legal enactments in order to provide different flexibilities and additional benefits for third parties, which are considering investing in Turkey.

Read More

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik Hk.

Mahmut Barlas - / Insurance & Reinsurance

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 14 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle 28 Ekim 2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (“Mülga Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılmıştır.

Read More