News & Insights

Published : April 19, 2024
Categories: Dispute Resolution
Zorunlu arabuluculuk ilk oturumuna mazeretsiz katılım sağlanmaması hali hakkında AYM Kararı

1. GİRİŞ Anayasa Mahkemesi tarafından 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na 06/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Kanun’un 23. Maddesiyle eklenen 18/A maddesinin (11) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın 13., 35. ve 36....

Published : March 21, 2024
Categories: Shipping & Transportation
Macaristan’a Karşı Tarihi Hukuk Zaferi!

Macaristan’a karşı açılan ve 19 Ekim 2017 tarihinde Türkiye lehine sonuçlanan Geçiş Belgesi ücretlerinin kaldırılması davasının ardından bu ülkeye ödenen Geçiş Belgesi ücretlerinin geri iadesi için ikinci dava açılmıştı. Durukan Hukuk...

Published : March 18, 2024
Categories:
UETS adresi olmasına rağmen 7201 sayılı Kanunu’nun 21. maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan tebligatın usulüne uygun olup olmadığına dair Yargıtay kararı hk.

1. Giriş Yargıtay, incelemiş olduğumuz kararında davalının UETS adresinin olmasına rağmen tebligatın 7201 sayılı kanunun 21. Maddesinde gösterildiği şekilde muhtara teslim edilmesi yöntemi ile tebliğ işleminin yapılmasının hukuka uygun olup...

Published : March 15, 2024
Categories: Dispute Resolution, Insurance & Reinsurance
Servis aracını beklediği sırada ayva keserken yaralanan işçinin uğradığı kazanın iş kazası olduğuna dair Yargıtay Kararı Hk

1. GİRİŞ Yargıtay, işçilerin işyeri sınırları içerisinde uğramış olduğu kazalarda, kazanın salt olarak yapılan işle ilgili olması şartının aranmayacağına hükmetmiştir 2. KARARA İLİŞKİN Davacı vekili dava dilekçesinde özetle müvekkilinin yaşamış...

Published : March 7, 2024
Categories: Insurance & Reinsurance
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptaline ilişkin AYM kararı

1. GİRİŞ Anayasa Mahkemesi tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. Maddesinin işleten değişikliğinin sigorta sözleşmesine ilişkin olan üçüncü ve dördüncü fıkralarının, Anayasa’nın 13. ve 48. Maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle...

Published : January 22, 2024
Categories: Data Protection
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında 2024 Yılı İdari Para Cezası Tutarları

1 - GİRİŞ 6698 sayılı KVKK’nin 18. maddesinde düzenlenen İdari Para Cezalarının 2024 yılı tutarları Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanmıştır 2 - İDARİ PARA CEZALARININ BELİRLENMESİ USULÜ 5326 sayılı...

Published : January 18, 2024
Categories: Insurance & Reinsurance
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1 - GİRİŞ Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 18 Ocak 2024 tarihli 32433 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.  2- YÖNETMELİK İLE GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yönetmelik, bir dizi...

Published : January 10, 2024
Categories: White-Collar Investigations & Criminal Law
Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

1. GİRİŞ Günümüzde ülkeler, farklı gerekçelerle çeşitli hukuki ve/veya mali kriterleri karşılayan başka ülke vatandaşlarına vatandaşlık vermektedir. Bu kriterler ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte sonradan vatandaşlık kazanılması için en çok...