News & Insights

Macaristan’a Karşı Tarihi Hukuk Zaferi!

Macaristan’a karşı açılan ve 19 Ekim 2017 tarihinde Türkiye lehine sonuçlanan Geçiş Belgesi ücretlerinin kaldırılması davasının ardından bu ülkeye ödenen Geçiş Belgesi ücretlerinin geri iadesi için ikinci dava açılmıştı. Durukan Hukuk Bürosu ile DLA Piper Hukuk Bürosu iş birliği çerçevesinde 21 Türk uluslararası taşıma şirketini temsilen Av. Mahmut Barlas tarafından Aralık 2021’de açılan dava, Türk taşımacıları lehine sonuçlandı. Vaktinde başvuru yapan Türk taşımacıları, 2016 ve 2017 yıllarında ödedikleri tüm araç vergilerini (Geçiş Belgesi Ücreti) iade aldı.

Macaristan’a açılan ve İstanbul Lojistik Davası olarak bilinen Geçiş Belgesi ücretlerinin kaldırılması konusundaki dava 19 Ekim 2017 tarihinde ABAD (Avrupa Birliği Adalet Divanı) kararıyla Türkiye lehine sonuçlanmıştı. Avrupa Birliği sınırlarında açılan ve Türkiye lehine sonuçlanan en büyük hukuk zaferi olan bu davanın ardından ödenen Geçiş belgesi ücretlerinin geri iadesi için tekrar dava açılmıştı. Durukan Hukuk Bürosu ile DLA Piper Hukuk Bürosu iş birliği çerçevesinde 21 Türk uluslararası taşıma şirketini temsilen Av. Mahmut Barlas tarafından Aralık 2021’de açılan bu dava da taşımacılarımız lehine sonuçlandı ve ikinci büyük zafer de kazanılmış oldu. 

Av. Barlas, davanın hangi gerekçe ile açıldığını şöyle anlattı: 

“Türkiye Cumhuriyeti, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’na göre 1 Ocak 1996 tarihinden bugüne sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerini kapsayacak şekilde Gümrük Birliği’ne taraftır.

Bu çerçevede AB devletleri tarafından Türk vatandaşlarının/şirketlerinin AB’ye ihraç ettiği mallarda kota sınırlaması, her türlü ayrımcılık, Türk mallarını üye devletlerden daha az rekabetçi hale getirecek bütün idari uygulamalar yasaktır.

Özellikle AB üyeleri, Türk vatandaşlarının/şirketlerinin AB’ye ihraç ettiği mallarda gümrük vergisi veya vergi ile eş etkili hiçbir idari tedbire esas olacak mevzuat düzenleyemez.

Gümrük Birliği apaçık iken kimi AB devletleri gerek yürütme erkleri gerek ise parlamentoları aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletine devlet eliyle ayrımcılık yapmaktan kendilerini geri bırakmamışlardır. Bu uygulamaların, her geçen yıl daha da başarılı sonuçlar veren Türk uluslararası taşıma sektörünü hedeflediği şüphe götürmemektedir.”

MACARİSTAN DEVLETİNE ÖDENEN ARAÇ VERGİLERİ, İADE ALINMIŞTIR

Türk nakliyecilerin Geçiş Belgesi ücreti olarak bildiği ancak bunun bir araç vergisi olduğunu ve haksız bir tahsilat yapıldığını anlatan Av. Barlas, “Macaristan Cumhuriyeti, uzun yıllar sınırlarından geçen her tır için çift yön 120.000 Macar Forinti (takriben 340 Avro) ödeme almaktaydı. Bu ödeme, lojistik sektöründe “geçiş belgesi” olarak bilinse de aslen Macaristan’ın 1991 tarihli Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na göre haksız tahsil edilen araç vergisidir. Macaristan’ın haksız vergi uygulaması, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) 19 Ekim 2017 tarih ve C-65/16 numaralı emsal İstanbul Lojistik içtihadı ile kaldırılmıştı” dedi. 

TÜRK TAŞIMACILARI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU, BÜYÜK BİR HUKUK ZAFERİ KAZANILDI

“Geçmişte Türk taşımacılarından bile isteye haksız tahsil edilen vergiler için Türk taşıma sektörü, elini taşına altına koydu ve büyük bir hukuk zaferi kazandık” diyen Av. Mahmut Barlas, 21 Türk uluslararası taşıma şirketini temsilen davayı 2021 yılının Aralık ayında açtığını söyledi. 

Av. Barlas, Macaristan Vergi ve Gümrük İadesi’ne yapılan iade başvurularının 15 gün içerisinde vergilerin hukuka uygun tahsil edildiği ve süresinde iade başvurularının yapılmadığı gerekçesiyle kurum tarafından reddedildiğini söyledi. 

Red kararlarını takiben konunun, idari yargıya taşındığını, yerel mahkemenin de son derece yerinde bir karar ile tüm araç vergilerinin iadesine karar verdiğini söyleyen Av. Barlas, “Bunun üzerine Macaristan Vergi ve Gümrük İadesi, Macaristan Mahkeme kararının Macaristan Anayasası’na aykırı olduğu iddiasıyla son derece sıra dışı bir anayasa mahkemesi süreci başlatmış; devlet olarak Macaristan mahkemesinin kararını anayasaya aykırı olduğunu iddia etmiştir” dedi. 

2016-2017 YILLIRANIDA ÖDENEN TÜM VERGİLER İADE EDİLECEK

“Vatandaşların anayasal hak ve özgürlüklerini savunmak için anayasa mahkemelerine başvuru hakkı demokrasinin temel taşlarından birisidir ancak bu başvurunun birey değil, bir devlet tarafından yapılması Türk uluslararası taşıma sektörüne bir saldırıdır” diyen Av. Barlas, şöyle devam etti: “Dosyada yapılan savunmalar sonucunda Macaristan Anayasa Mahkemesi, yıllarca tahsil edilen araç vergilerinin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 4. Maddesine ve ABAD’ın İstanbul Lojistik kararına aykırı olduğu sonucuna varmış; zamanaşımı içinde kalan 2016 ve 2017 yıllarında ödenen tüm araç vergilerinin iadesi hükmünü kesinleştirmiştir.

Türk uluslararası taşıma şirketleri, haksız ödedikleri araç vergilerinin tamamını iade almışlarıdır. Bunun üzerine dava sürecinde avukatları tarafından yapılan savunmalar doğrultusunda %27.5 oranında faiz alacağına kavuşmuşlardır. Faiz ödemelerinin yıl sonunda gelmesini bekliyoruz. Avrupa’da faizlerin tarih boyunca düşük olduğu düşünüldüğünde, son derece olumlu bir sonuçtur.”

“AVUSTURYA AKARYAKIT ALIMINDA KDV İADESİ DAVASINI DA KAZANACAĞIZ”

Devam eden Avusturya KDV İadesi davası ile ilgili de bilgiler veren Av. Mahmut Barlas, şunları kaydetti: 

“Macaristan’daki hukuk zaferinden sonra, benzeri bir haksız uygulama Avusturya’da devam ediyor. Avusturya hükümeti, hiçbir parlamento kararı olmaksızın çevrecilik kisvesi altında bir gecede çıkardığı yönetmelik ile Türk şirketlerinin Avusturya’da akaryakıt alımlarında KDV iadesi hakkını kaldırdı. 

Avusturya’nın bu uygulamasından sonra taşımacılarımızın büyük bir çoğunluğu güzergahlarını çerçevesinde akaryakıt alımlarını Slovenya veya Macaristan’dan gerçekleştirmeye başlasa da Avusturya’nın haksız uygulaması taşımalara ve ticarete büyük zarar vermektedir.”

Av. Barlas, bu doğrultuda, Türkiye’nin Gümrük Birliği açısından AB ülkeleri ile “eşit statüde” kabul edilmemesinin Gümrük Birliği’nin ruhuna aykırılık teşkil ettiğinin altın çizdi ve “Avusturya’daki davada da Durukan Hukuk Bürosu ile DLA Piper Hukuk Bürosu olarak iş birliği yaptık. Dava esnasında son derece kuvvetli argümanlar ileri sürdük. Bunlardan kimileri malların serbest dolaşımı ilkesi ile ayrımcılık yasağını yerle bir edildiği, ABAD Istanbul Lojistik içtihadı ile müktesep hakların Avusturya hükümeti tarafından dikkate alınmadığı, bunun görevi kötüye kullanma suçu olduğu, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu üyesi olduğu Dünya Ticaret Örgütü’nün Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement on Tariffs and Trade) ile AB KDV Direktifi’ne temelden aykırılıklar yapıldığı iddialarıdır” şeklinde bilgi verdi. 

Avusturya’daki davanın da Anayasa Mahkemesi sürecinde olduğunu belirten Av. Barlas, 2024 yılı içinde kararın çıkmasını beklediğini ve bu davada da olumlu sonuç alınacağına güven duyduğunu belirtti. 

ALMANYA GEÇİŞ ÜCRETİ (TOLLCOLLECT) İADELERİ YAPILMAKTADIR

Benzeri bir haksız uygulamanın, 1 Eylül 2021’e kadar Almanya’da devam ettiğini aktaran Av. Barlas, “Almanya Federal Cumhuriyeti, Alman otoyollarından tırlardan tahsil ettiği geçiş ücretlerine trafik polisinin masraflarını eklemişti.

Geçiş ücretinin ortalama %3,8’ini oluşturan bu masraflara karşı Polonyalı bir nakliyat firmasının açtığı davada Avrupa Birliği Adalet Divanı, 28 Ekim 2020 tarihli kararı ile polis masraflarının haksız eklendiğine hükmetti. Zamanaşımı sınırları çerçevesinde 2017 ve sonrasında ödenen geçiş ücretleri için başvuranlar, kısmen iade hakkına sahip oldu.

Buna rağmen Almanya Federal Cumhuriyeti, 1 Eylül 2021’e kadar haksız ve hukuksuz şekilde geçiş ücretlerine trafik polisinin masraflarını eklemeye devam etti. 1 Eylül 2021’den bu yana trafik polis masraf kalemi, geçiş ücretlerine dahil değil” açıklamasında bulundu. 

Devletin hükümranlık yetkisinin son derece keyfi kullanıldığını iddia eden ve bu süreçte 15 farklı Türk uluslararası nakliye firmasını temsil Av. Barlas, 2021 yılında ödenen ücretlerin kısmen iadelerinin başladığını beyan etti ve bu açından da Avrupa’da Türk şirketleri için bir başka hukuk zaferi kazanıldığının altını çizdi.

AB MEVZUATI TÜRKİYE’YE ÜÇÜNCÜ ÜLKE MUAMELESİ YAPAMAZ!

Av. Barlas, “Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ikili ilişkiler bağlamında herhangi bir üçüncü ülke muamelesi görmesi söz konusu değildir.

Türk mallarına uygulanan gümrük vergisi ile devlet eliyle yapılan eş etkili idari tedbir, kota sınırlamaları, her türlü ayrımcılık, Türk mallarını üye devletlerden daha az rekabetçi hale getirecek bütün idari uygulamalar, Türk vatandaşlarını fakirleştirme gayesidir. Bu durum, asla kabul edilemez ve edilmeyecektir” ifadelerini kullandı. 

Av. Mahmut Barlas, tüm hukuk süreçleri sonuna kadar takip edeceklerini ve yeni Gümrük Birliği Anlaşması’na temel olacak Türkiye lehine içtihatları mevzuata kazandıracaklarına inandığını belirtti.


Av. Mahmut Barlas
Published :
Categories: Shipping & Transportation