News & Insights

25/11/2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 24/11/2023 tarih ve 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hk.

1. GİRİŞ

    6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) 332/1 ile 580/2 maddeleri gereğince, anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe konulması kararı 25/11/2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.

2. ESAS SERMAYE TUTARI

    25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karar ile şirketlerin kuruluşunda aranan asgari esas sermaye tutarı yükseltilmiştir. Karar ile TTK’nin 332 maddesinde anonim şirketler için 50.000 Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250.000 Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100.000 Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500.000 Türk Lirasına yükseltilmiştir. Ayrıca TTK’nin 580. maddesinde limited şirketler için 10.000 Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 50.000 Türk Lirasına yükseltilmiştir.

   Karar, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

3. MEVCUT ŞİRKETLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya binaen, sermayesi belirtilen tutarların altında olan mevcut şirketler bakımından bu aşamada sermaye artırımı yapılması zorunluluğu bulunmamakla birlikte, öz kaynak yapılarını güçlendirmeleri bakımından sermayelerini en az anılan tutarlara artırmalarında fayda bulunmaktadır.

4. SONUÇ

 Resmi Gazete ile ilan edilen Karar uyarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında aranan asgari esas sermaye tutarları 5 katı oranına yükseltilmiştir. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle şirketlerin kuruluş aşamasında Karardaki esas sermaye tutarları dikkate alınacaktır.


Av. Mahmut BarlasAv. Ece Akbaba
Published :
Categories: Corporate Support, Mergers & Acquisitions