News & Insights

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

30 Kasım 2022 tarihli 32029 sayılı Resmî Gazete’de 6434 Sayılı Karar ile yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398. maddesi kapsamında denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kararın yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar yürürlükten kaldırılacak olup; mevcut düzenleme ile 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme arasındaki değişiklikleri aşağıdaki şekilde bilgilerinize sunarız.

  1. Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada veya Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Görmeyen Ancak SPK Kapsamında Halka Açık Sayılan Şirketler İçin Eşik Değerler Karşılaştırmalı Tablosu
 Toplam Aktifler AçısındanYıllık Net Satış Geliri AçısındanÇalışan Sayısı Açısından
26/03/2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı15 Milyon Türk Lirası20 Milyon Türk Lirası50 Kişi
30/11/2022 Tarihli Cumhurbaşkanı Kararı30 Milyon Türk Lirası40 Milyon Türk Lirası50 Kişi
  • Karara Ekli (II) Numaralı Listede Belirtilen Şirketlerin Eşik Değerleri Karşılaştırmalı Tablosu
 Toplam Aktifler AçısındanYıllık Net Satış Geliri AçısındanÇalışan Sayısı Açısından
26/03/2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı30 Milyon Türk Lirası40 Milyon Türk Lirası125 Kişi
30/11/2022 Tarihli Cumhurbaşkanı Kararı60 Milyon Türk Lirası80 Milyon Türk Lirası100 Kişi
  • Kararnamenin Ek (I) Ve (II) Kapsamına Girmeyen Şirketlerin Eşik Değerleri Karşılaştırmalı Tablosu
 Toplam Aktifler AçısındanYıllık Net Satış Geliri AçısındanÇalışan Sayısı Açısından
26/03/2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı35 Milyon Türk Lirası70 Milyon Türk Lirası175 Kişi
30/11/2022 Tarihli Cumhurbaşkanı Kararı70 Milyon Türk Lirası150 Milyon Türk Lirası150 Kişi

30/11/2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup; Karar’ın Ek (I) Sayılı Listesi’nde belirtilen şirketler herhangi bir eşik değere ve şarta tabi tutulmaksızın bağımsız denetime tabi olacak iken; Ek (I) Sayılı Liste dışındaki şirketler toplam aktif/yıllık net satış geliri/çalışan sayısı eşiklerinden en az ikisinin 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aştıkları takdirde mütakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır.

6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.


Av. Mahmut BarlasAv. Ece Akbaba
Published :
Categories: Corporate Support, Mergers & Acquisitions