News & Insights

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Kayıt Süresi Hakkında

04.01.2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca ticari elektronik ileti gönderen gerçek ve tüzel kişi hizmet sağlayıcılar Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”)’ne kayıt olmakla yükümlüdür.

23.05.2020 tarihinde, Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan duyuru ile 31.05.2020 son tarihli olan hizmet sağlayıcıların İYS’ye onay yükleme tarihi 31.08.2020 tarihine kadar ertelenmiş idi.

Ticari elektronik ileti gönderen gerçek ve tüzel kişiler 31.08.2020 tarihinde İYS’ye kayıt olmakla ve alıcılardan almış oldukları onayları bu tarihe kadar sisteme kaydetmek ile yükümlüdür. Aksi takdirde alıcılardan alınmış olan onaylar geçersiz sayılacak ve bu kişilere ticari amaçlı elektronik ileti gönderilemeyecektir.

Onay alınmadan gönderilen ticari iletiler açısından 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca 1.000 Türk lirasından 5.000 Türk lirasına kadar idari para cezası söz konusu olmaktadır.

Bunun yanında belirtmekte fayda var ki 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçek kişi alıcıların açık onayı alınmadan gönderilen her türlü ileti ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvurma hakları bulunmaktadır. İlgili kişilerin rızaları alınmadan gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin olarak iletiyi yönlendiren veri sorumluları ile veri sorumları adına ticari elektronik iletiyi göndermek amacıyla ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın bu verileri kullanan veri işleyenlerin, söz konusu faaliyetlerini 6698 sayılı Kanunun 15. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca derhal durdurması gerektiği aksi takdirde Kanunun 18. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Bültenimiz ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olması durumunda her daim bizlere ulaşabilirsiniz.


Av. Mahmut BarlasAv. Çağdaş Altınova
Published :
Categories: Other