Biography

Av. Furkan Şahankaya has graduated from Istanbul University, and earned his Master of Insurance degree at the Institute of Inurance and Banking, Marmara University. Following his graduation, he completed his legal internship at Istanbul Bar Association.

Av. Furkan Şahankaya has been a team member of Durukan ever since his first career day and has been mainly focusing on insurance law matters and gained many high-profile experiences on many different disciplines of insurance law. Currently he is mainly focusing on construction all-risk, third party loss, cyber risks, gas cylinder mandatory liability and cargo claims.

Av. Furkan Şahankaya is providing legal consultancy services to his clients on insurance arbitration and leads Construction Claims teams, one of our most key teams. One of Furkan’s main practice areas is providing legal services to insurance companies for settlement of insurance claims via settlement or mediation agreements and/or other alternative dispute resolution methods.

Furthermore, he has extensive experience on recourse claims of insurance receivables.

Av. Furkan Şahankaya have participated for numerous social responsibility projects and pro-bono legal services throughout his career. In addition to this, he attended to numerous legal certificate programs. Furkan is working at Durukan Law Firm since 2017

Practice Areas

Construction & Real Estate

 

Dispute Resolution

 

Employment

 

Enforcement & Bankruptcy

 

Insurance & Reinsurance

 

Shipping & Transportation

 

Industries

Automotive

 

Construction

 

Financial Services

 

Insurance

 

Maritime

 

Education

  • LL. B.

    Istanbul University

  • LL. M.

    Marmara University

Publications

April 19, 2024

Zorunlu arabuluculuk ilk oturumuna mazeretsiz katılım sağlanmaması hali hakkında AYM Kararı

March 18, 2024

UETS adresi olmasına rağmen 7201 sayılı Kanunu’nun 21. maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan tebligatın usulüne uygun olup olmadığına dair Yargıtay kararı hk.

March 15, 2024

Servis aracını beklediği sırada ayva keserken yaralanan işçinin uğradığı kazanın iş kazası olduğuna dair Yargıtay Kararı Hk

March 7, 2024

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptaline ilişkin AYM kararı

October 18, 2023

İşveren Mali Mesuliyet Sigortalarında taşeron klozunun yorumuna yönelik Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 25.01.2023 tarihli kararı

March 29, 2023

7440 Sayılı Kanun Uyarınca SGK Alacaklarının Yapılandırılması Hakkında Genelge

March 22, 2023

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (“Yedinci Yargı Paketi”)

February 15, 2023

14/02/2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan; 29/12/2022 tarih, 2021/82 E., 2022/167 K.  Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı Hk.

Associations